Aktuality

Ha Noi, Střední Vietnam

18.5.2017
Dobré Odpoledne!
 
Právě jsem se vrátil z dovolené a rád bych vyjádřil poděkování a vděčnost za váš tým. Program byl ideálně vyvážený mezi zkoumání Vietnamu - jeho kulturou a historií a mezitím i volný čas. Také bych chtěl poslat zvláštní poděkování a respekt k našim průvodcům v Ha Noi a ve Středním Vietnamu - paní Hong a Thuan, jejich znalosti a postoje - byli vždy profesionální a připraveni odpovědět i na některé zvláštní otázky a požadavky od nás. Celý náš výlet je nezapomenutelný. :)
 
Děkuji!
 
BR, Ivan Povalyaev
 
Good afternoon!
 
I've just returned form a vacation and would like to express grate gratitude for your team. The program was ideally balanced between learning of Vietnam and it's culture and history and a leisure in the meantime. Also I would like to send a special thanks and respect to our guides in Ha Noi and Central Vietnam - Ms Hong and Mr Thuan, their knowledge and attitude - they was always on duty and ready to answer even some strange questions and requests coming to our minds. Altogether is made our trip unforgettable. :)
 
Thank you!
 
BR, Ivan Povalyaev