Chi tiết điểm đến

Peschiera del Garda Ý - transparent

Chúng tôi mời chào 7 accommodation capacities với giá 1 000 Kč - 47 861 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
4,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 000 Kč
Bella Italia
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 15.9.2018 2 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
 16.9.2018 2 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
 17.9.2018 2 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 2 650 Kč
Maraschina
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 23.9.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 2 650 Kč-18 % LM Chi tiết
 26.9.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 2 650 Kč-18 % LM Chi tiết
 27.9.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 2 650 Kč-18 % LM Chi tiết
Rating:
4,4 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 2 829 Kč
Camping Butterfly
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 28.9.2018 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 2 829 Kč Chi tiết
 28.9.2018 5 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 2 829 Kč Chi tiết
 29.9.2018 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 2 829 Kč Chi tiết
Rating:
3,6 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 3 849 Kč
Camping Bella Italia
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 19.9.2018 5 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 3 849 Kč Chi tiết
 19.9.2018 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 3 849 Kč Chi tiết
 20.9.2018 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 3 849 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 3 920 Kč
San Benedetto
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 23.6.2018 5 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 3 920 Kč Chi tiết
 24.6.2018 5 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 3 920 Kč Chi tiết
 18.9.2018 5 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 3 920 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 8 600 Kč
Golf Residence
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 23.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 8 600 Kč Chi tiết
 30.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 8 600 Kč Chi tiết
 16.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 11 300 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 11 100 Kč
Active Hotel Paradiso
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 22.9.2018 8 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 11 100 Kč Chi tiết
 29.9.2018 8 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 11 100 Kč Chi tiết
 8.9.2018 8 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 13 100 Kč Chi tiết

more offers >