Chi tiết điểm đến

DESTINATION Baja Sardinia Ý - transparent

Chúng tôi mời chào 11 accommodation capacities với giá 1 220 Kč - 86 825 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 220 Kč
Hotel Club Esse Cala Bitta
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 24.9.2018 2 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 1 220 Kč Chi tiết
 25.9.2018 2 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 1 220 Kč Chi tiết
 26.9.2018 2 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 1 220 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 975 Kč
Residence Pineta Uno
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 6.10.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 975 Kč Chi tiết
 7.10.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 975 Kč Chi tiết
 2.10.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 2 092 Kč Chi tiết
Rating:
4,9 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 3 207 Kč
Grand Hotel Smeraldo Beach
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 20.4.2019 3 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 3 207 Kč FM Chi tiết
 21.4.2019 3 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 3 207 Kč FM Chi tiết
 22.4.2019 3 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 3 207 Kč FM Chi tiết
Rating:
4,4 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 896 Kč
Park Hotel Resort
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.10.2018 6 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 7 896 Kč FM Chi tiết
 30.9.2018 6 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 9 290 Kč Chi tiết
 7.10.2018 6 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 9 290 Kč-30 % Chi tiết
Rating:
4,9 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 22 990 Kč
La Bisaccia
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 28.9.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 990 Kč Chi tiết
Vila Ortensia - L´Ea Bianca Luxury Resort
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 26 599 Kč Chi tiết
 19.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 26 599 Kč Chi tiết
 12.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 28 399 Kč Chi tiết
Vila Bouganville - L´Ea Bianca Luxury Resort
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 28.9.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 28 013 Kč Chi tiết
 16.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 37 973 Kč Chi tiết
 19.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 37 973 Kč Chi tiết
Vila Ibiscus L'Ea Bianca Luxury Resort
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 34 425 Kč Chi tiết
 19.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 34 425 Kč Chi tiết
 12.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 35 732 Kč Chi tiết
Vila Garedenia - L´ea Bianca Luxury Resort
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 36 098 Kč Chi tiết
 19.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 36 098 Kč Chi tiết
 12.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 37 188 Kč Chi tiết
Vila Iris - L´ea Bianca Luxury Resort
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 39 259 Kč Chi tiết
 19.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 39 259 Kč Chi tiết
 12.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 40 625 Kč Chi tiết

more offers >