Chi tiết điểm đến

DESTINATION Santa Margherita di Pula Ý - transparent

Chúng tôi mời chào 4 accommodation capacities với giá 8 490 Kč - 88 250 Kč.

Výsledky hledání
Chia Laguna Resort - Hotel Laguna
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 11.10.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 8 490 Kč Chi tiết
 11.10.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 10 890 Kč Chi tiết
 27.9.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 11 790 Kč Chi tiết
Rating:
2,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 20 560 Kč
Hotel Mare Pineta
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 2.6.2019 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 560 Kč FM Chi tiết
 9.6.2019 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 560 Kč FM Chi tiết
 2.6.2019 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 160 Kč FM Chi tiết
Rating:
4,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 23 590 Kč
Hotel Flamingo Resort
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 2.6.2019 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 23 590 Kč FM Chi tiết
 9.6.2019 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 23 590 Kč FM Chi tiết
 2.6.2019 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 290 Kč FM Chi tiết
Rating:
3,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 47 190 Kč
Is Morus Relais
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.10.2018 8 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 47 190 Kč Chi tiết
 11.10.2018 8 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 47 190 Kč Chi tiết
 14.10.2018 8 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 47 190 Kč Chi tiết

more offers >