Chi tiết điểm đến
» Sardinia » Ý » Ý

Ý Ý - transparent

Chúng tôi mời chào 5 accommodation capacities với giá 1 356 Kč - 35 513 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 356 Kč
Residence Buganvillea
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 29.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 356 Kč-14 % Chi tiết
 6.10.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 356 Kč-14 % Chi tiết
 13.10.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 356 Kč-14 % Chi tiết
Rating:
5,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 3 230 Kč
Hotel Rina
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 29.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 3 230 Kč Chi tiết
 6.10.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 3 230 Kč Chi tiết
 13.10.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 3 230 Kč Chi tiết
Residence Gli Eucalipti / Gardenia / Buganvillea
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 29.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 10 200 Kč Chi tiết
 22.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 11 300 Kč Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 10 350 Kč
Vista Blu Resort
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 22.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 10 350 Kč Chi tiết
 29.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 10 350 Kč Chi tiết
 6.10.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 10 350 Kč Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 25 440 Kč
Carlos V.
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.10.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 25 440 Kč Chi tiết
 13.10.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 26 394 Kč Chi tiết
 6.10.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 27 311 Kč Chi tiết

more offers >