Chi tiết điểm đến
» Sardinia » Ý » Ý

Ý Ý - transparent

Chúng tôi mời chào 5 accommodation capacities với giá 6 590 Kč - 126 090 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 590 Kč
Colonna Park Hotel
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 2.10.2018 4 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 6 590 Kč Chi tiết
 9.10.2018 4 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 6 590 Kč Chi tiết
 18.9.2018 4 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 7 290 Kč Chi tiết
Rating:
4,6 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 490 Kč
Colonna Country & Sporting Club
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 18.9.2018 4 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 7 490 Kč Chi tiết
 11.9.2018 4 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 8 390 Kč Chi tiết
 18.9.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 8 890 Kč Chi tiết
Rating:
5,2 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 9 990 Kč
Colonna Resort
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 11.9.2018 4 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 9 990 Kč LM Chi tiết
 18.9.2018 4 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 9 990 Kč LM Chi tiết
 14.9.2018 5 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 13 090 Kč LM Chi tiết
Rating:
2,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 15 120 Kč
Hotel Le Ginestre
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 29.9.2018 8 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 15 120 Kč-21 % Chi tiết
 6.10.2018 8 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 15 120 Kč-21 % Chi tiết
 13.10.2018 8 ngày Ăn sáng Tự túcTự túc 15 120 Kč-21 % Chi tiết
Rating:
5,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 20 990 Kč
Hotel Le Palme
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 18.9.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 990 Kč Chi tiết
 25.9.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 990 Kč Chi tiết
 11.9.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 23 190 Kč Chi tiết

more offers >