Giới thiệu điểm đến

Cuba Cuba - transparent

Chúng tôi mời chào 239 accommodation capacities với giá 18 300 Kč - 206 290 Kč.

Destination:

Krásná země u Karibského pobřezí.

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 18 300 Kč
Copacabana
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 3.10.2018 11 ngày Ăn nghỉ trọn gói Tự túcTự túc 18 300 Kč Chi tiết
 27.9.2018 12 ngày Ăn nghỉ trọn gói Tự túcTự túc 19 400 Kč Chi tiết
 12.10.2018 12 ngày Ăn nghỉ trọn gói Tự túcTự túc 19 400 Kč Chi tiết
Rating:
3,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 21 990 Kč
Villa Tortuga
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.10.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 990 Kč LM Chi tiết
 27.10.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 24 290 Kč Chi tiết
 8.11.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 24 290 Kč Chi tiết
Rating:
2,2 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 21 990 Kč
Bellevue Palma Real
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.10.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 990 Kč LM Chi tiết
 6.11.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 890 Kč LM Chi tiết
 13.11.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 890 Kč LM Chi tiết
Rating:
5,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 22 990 Kč
Hotel Acuazul
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.10.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 990 Kč LM Chi tiết
 6.11.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 24 890 Kč LM Chi tiết
 13.11.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 24 890 Kč LM Chi tiết
Rating:
3,8 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 22 990 Kč
Club Tropical
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.10.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 990 Kč LM Chi tiết
 6.11.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 27 090 Kč LM Chi tiết
 13.11.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 27 090 Kč LM Chi tiết
Rating:
2,8 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 22 990 Kč
Sol Sirenas Coral
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.10.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 990 Kč LM Chi tiết
 4.12.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 690 Kč LM Chi tiết
 11.12.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 690 Kč LM Chi tiết
Rating:
4,2 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 23 990 Kč
Be Live Experience Varadero
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.10.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 23 990 Kč LM Chi tiết
 6.11.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 27 090 Kč LM Chi tiết
 13.11.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 27 090 Kč LM Chi tiết
Rating:
2,9 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 24 690 Kč
Brisas del Caribe
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 9.11.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 24 690 Kč FM Chi tiết
 23.11.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 24 690 Kč FM Chi tiết
 14.12.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 24 690 Kč FM Chi tiết
Rating:
3,5 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 24 990 Kč
Memories Varadero Beach Resort
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.10.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 24 990 Kč LM Chi tiết
 12.11.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 24 990 Kč LM Chi tiết
 30.10.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 990 Kč LM Chi tiết
Rating:
4,6 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 24 990 Kč
Barceló Arenas Blancas
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.10.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 24 990 Kč LM Chi tiết
 6.11.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 27 690 Kč LM Chi tiết
 13.11.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 27 690 Kč LM Chi tiết

more offers >