Giới thiệu điểm đến

Cuba Cuba - transparent

Chúng tôi mời chào 225 accommodation capacities với giá 13 100 Kč - 225 090 Kč.

Destination:

Krásná země u Karibského pobřezí.

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 13 100 Kč
Copacabana
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 13.9.2018 11 ngày Ăn nghỉ trọn gói Tự túcTự túc 13 100 Kč Chi tiết
 3.10.2018 11 ngày Ăn nghỉ trọn gói Tự túcTự túc 13 100 Kč Chi tiết
 5.9.2018 12 ngày Ăn nghỉ trọn gói Tự túcTự túc 13 892 Kč-16 % LM Chi tiết
Rating:
4,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 24 186 Kč
Florida
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.11.2018 13 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 24 186 Kč-23 % LM Chi tiết
 23.11.2018 13 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 24 186 Kč-23 % LM Chi tiết
 9.11.2018 13 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 24 464 Kč-22 % LM Chi tiết
Rating:
5,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 24 490 Kč
Hotel Acuazul
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.9.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 24 490 Kč LM Chi tiết
 6.9.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 24 490 Kč LM Chi tiết
 24.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 190 Kč LM Chi tiết
Rating:
3,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 24 490 Kč
Villa Tortuga
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.9.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 24 490 Kč Chi tiết
 28.9.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 24 490 Kč Chi tiết
 5.10.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 24 490 Kč Chi tiết
Rating:
3,6 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 24 890 Kč
Gran Caribe Club Kawama
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.9.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 24 890 Kč FM Chi tiết
 28.9.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 24 890 Kč FM Chi tiết
 5.10.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 24 890 Kč FM Chi tiết
Rating:
2,6 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 25 290 Kč
Bellevue Puntarena Playa Caleta
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.9.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 25 290 Kč FM Chi tiết
 28.9.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 25 290 Kč FM Chi tiết
 5.10.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 25 290 Kč FM Chi tiết
Rating:
3,7 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 25 390 Kč
Hotel Tuxpan
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.9.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 25 390 Kč Chi tiết
 28.9.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 25 390 Kč Chi tiết
 5.10.2018 10 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Vienna International Airport 25 390 Kč Chi tiết
Kuba - Cesta do Pravěku - HAVANA - CASA PARTICULAR
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.11.2018 13 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 665 Kč-22 % LM Chi tiết
 16.11.2018 13 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 665 Kč-22 % LM Chi tiết
 23.11.2018 13 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 665 Kč-22 % LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 25 839 Kč
Casa Carlos
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.11.2018 13 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 839 Kč-24 % LM Chi tiết
 23.11.2018 13 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 839 Kč-24 % LM Chi tiết
 9.11.2018 13 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 136 Kč-24 % LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 25 839 Kč
Casa Rosita
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.11.2018 13 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 839 Kč-24 % LM Chi tiết
 23.11.2018 13 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 839 Kč-24 % LM Chi tiết
 9.11.2018 13 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 136 Kč-24 % LM Chi tiết

more offers >