Chi tiết điểm đến

DESTINATION Kantouni Greece - transparent

Chúng tôi mời chào 3 accommodation capacities với giá 11 950 Kč - 24 990 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
6,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 11 950 Kč
Kantouni Beach
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 19.8.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 11 950 Kč LM Chi tiết
 26.8.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 12 950 Kč LM Chi tiết
 2.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 13 550 Kč LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 12 246 Kč
Mary Popi
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 12 246 Kč Chi tiết
 2.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 12 626 Kč Chi tiết
 9.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 12 626 Kč Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 19 890 Kč
Kalydna Island
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 6.9.2018 9 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 19 890 Kč Chi tiết
 16.8.2018 9 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 360 Kč LM Chi tiết
 23.8.2018 9 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 360 Kč LM Chi tiết

more offers >