Chi tiết điểm đến

Greece Greece - transparent

Chúng tôi mời chào 3 accommodation capacities với giá 13 140 Kč - 62 110 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 13 140 Kč
Athina Beach
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 5.6.2019 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 13 140 Kč FM Chi tiết
 12.6.2019 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 13 140 Kč FM Chi tiết
 19.6.2019 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 13 140 Kč FM Chi tiết
Rating:
6,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 15 470 Kč
Sami Beach
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 6.9.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 15 470 Kč Chi tiết
 13.9.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 15 470 Kč Chi tiết
 20.9.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 15 470 Kč Chi tiết
Rating:
4,5 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 21 060 Kč
Ionian Sea Emerald
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 6.9.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 060 Kč Chi tiết
 13.9.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 060 Kč Chi tiết
 20.9.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 060 Kč Chi tiết

more offers >