Chi tiết điểm đến

Amoudara Greece - transparent

Chúng tôi mời chào 23 accommodation capacities với giá 8 898 Kč - 63 930 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
4,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 8 898 Kč
Australia
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.8.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 898 Kč LM Chi tiết
 6.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 9 450 Kč LM Chi tiết
 27.8.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 9 499 Kč LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 8 990 Kč
Saloustros Clever
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 17.8.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 990 Kč LM Chi tiết
 21.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 9 490 Kč LM Chi tiết
 18.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 9 790 Kč LM Chi tiết
Rating:
2,8 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 9 522 Kč
Marirena
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.8.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 9 522 Kč LM Chi tiết
 14.10.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 9 750 Kč-38 % LM Chi tiết
 14.10.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 250 Kč-37 % LM Chi tiết
Rating:
2,8 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 9 550 Kč
Roxani
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.10.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 9 550 Kč-39 % LM Chi tiết
 7.10.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 190 Kč-37 % LM Chi tiết
 7.10.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 590 Kč-36 % LM Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 9 940 Kč
Minoas
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 6.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 9 940 Kč LM Chi tiết
 20.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 9 970 Kč LM Chi tiết
 24.8.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 100 Kč LM Chi tiết
Rating:
4,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 9 950 Kč
Castro
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.10.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 9 950 Kč-38 % LM Chi tiết
 7.10.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 590 Kč-36 % LM Chi tiết
 18.9.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 690 Kč-36 % LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 10 020 Kč
Handakas Hotel
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 020 Kč LM Chi tiết
 18.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 10 390 Kč LM Chi tiết
 21.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 10 390 Kč LM Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 10 390 Kč
Stork
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 20.9.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 390 Kč-37 % LM Chi tiết
 21.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 10 390 Kč LM Chi tiết
 21.9.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 390 Kč-37 % LM Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 10 890 Kč
Poseidon
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 10 890 Kč Chi tiết
 29.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 890 Kč Chi tiết
 14.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 11 390 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 11 075 Kč
Emi Apartmens
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.8.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 11 075 Kč LM Chi tiết
 27.8.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 11 590 Kč LM Chi tiết
 3.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 11 732 Kč LM Chi tiết

more offers >