Chi tiết điểm đến

Greece Greece - transparent

Chúng tôi mời chào 3 accommodation capacities với giá 15 530 Kč - 41 710 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
5,2 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 15 530 Kč
Atlantis Hotel
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 12.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 15 530 Kč LM Chi tiết
 19.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 15 530 Kč LM Chi tiết
 19.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 15 540 Kč LM Chi tiết
Rating:
5,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 16 070 Kč
Galaxy
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 4.10.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 16 070 Kč Chi tiết
 11.10.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 16 070 Kč Chi tiết
 23.8.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 16 930 Kč Chi tiết
Rating:
5,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 16 390 Kč
Troulis Aparthotel
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 22.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 16 390 Kč FM Chi tiết
 22.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ostrava Leos Janáček 16 390 Kč FM Chi tiết
 29.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 16 390 Kč FM Chi tiết

more offers >