Chi tiết điểm đến

Hersonissos Řecko - transparent

Chúng tôi mời chào 71 accommodation capacities với giá 5 955 Kč - 250 870 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
4,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 5 955 Kč
Antinoos
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 31.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 5 955 Kč LM Chi tiết
 27.9.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 11 038 Kč Chi tiết
 14.6.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 11 217 Kč Chi tiết
Rating:
4,5 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 5 977 Kč
Marianna
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 4.6.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 5 977 Kč LM Chi tiết
 3.6.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 7 110 Kč LM Chi tiết
 7.6.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 7 934 Kč LM Chi tiết
starstar
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 490 Kč
Iro
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 6 490 Kč LM Chi tiết
 30.5.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 7 490 Kč LM Chi tiết
 6.6.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngBratislava 8 980 Kč LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 723 Kč
Hersonissos Blue
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 31.5.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 6 723 Kč LM Chi tiết
 4.6.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 6 723 Kč LM Chi tiết
 5.6.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 7 990 Kč LM Chi tiết
Hotel Marietta - Dotované pobyty 50+
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 4.6.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 6 830 Kč LM Chi tiết
 31.5.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 8 923 Kč LM Chi tiết
 7.6.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 9 995 Kč LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 890 Kč
Happiness
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 31.5.2018 8 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 6 890 Kč LM Chi tiết
 31.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 8 281 Kč LM Chi tiết
 27.9.2018 8 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 9 498 Kč FM Chi tiết
Rating:
2,7 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 190 Kč
Elgoni Apartments
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 3.6.2018 8 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 7 190 Kč-45 % LM Chi tiết
 17.6.2018 8 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 8 290 Kč-42 % LM Chi tiết
 3.6.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 8 590 Kč-41 % LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 290 Kč
Amuse
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 31.5.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 7 290 Kč LM Chi tiết
 3.6.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 7 930 Kč LM Chi tiết
 7.6.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 9 490 Kč LM Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 378 Kč
Zorbas
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 31.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 7 378 Kč LM Chi tiết
 4.6.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 7 470 Kč LM Chi tiết
 7.6.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 10 388 Kč LM Chi tiết
Rating:
6,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 454 Kč
Melpo
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 31.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 7 454 Kč LM Chi tiết
 4.6.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 7 575 Kč LM Chi tiết
 31.5.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 9 657 Kč LM Chi tiết

more offers >