Chi tiết điểm đến

Skaleta Greece - transparent

Chúng tôi mời chào 6 accommodation capacities với giá 8 490 Kč - 99 900 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
4,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 8 490 Kč
Gortyna Hotel
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 6.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 490 Kč LM Chi tiết
 13.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 490 Kč LM Chi tiết
 20.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 490 Kč LM Chi tiết
Rating:
3,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 11 990 Kč
Begeti Bay
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 15.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Pardubice 11 990 Kč-52 % Chi tiết
 15.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 11 990 Kč-52 % Chi tiết
 22.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Pardubice 13 690 Kč-45 % Chi tiết
Rating:
4,7 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 14 990 Kč
Scaleta Beach
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 5.9.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ostrava Leos Janáček 14 990 Kč-21 % LM Chi tiết
 5.9.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 990 Kč-21 % LM Chi tiết
 5.9.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Pardubice 14 990 Kč-21 % LM Chi tiết
Rating:
5,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 18 990 Kč
Creta Star
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 22.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Pardubice 18 990 Kč-41 % Chi tiết
 22.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 18 990 Kč-41 % Chi tiết
 26.9.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 18 990 Kč-26 % LM Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 20 790 Kč
Rethymno Mare Royal Hotel
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 29.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 790 Kč Chi tiết
 6.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 790 Kč Chi tiết
 30.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 150 Kč LM Chi tiết
Rating:
4,7 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 20 990 Kč
Rethymno Mare
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 20.8.2018 7 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 990 Kč-40 % LM Chi tiết
 30.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 490 Kč-38 % LM Chi tiết
 3.9.2018 7 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 690 Kč-30 % LM Chi tiết

more offers >