Chi tiết điểm đến

Kavros Greece - transparent

Chúng tôi mời chào 10 accommodation capacities với giá 10 690 Kč - 82 350 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
5,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 10 690 Kč
Vantaris Garden & Corner
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 18.8.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 690 Kč-44 % LM Chi tiết
 18.8.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 790 Kč-44 % LM Chi tiết
 25.8.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 11 590 Kč-39 % LM Chi tiết
Rating:
3,6 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 12 293 Kč
Kavros Beach
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 26.9.2018 9 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 12 293 Kč LM Chi tiết
 30.9.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 13 191 Kč LM Chi tiết
 22.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 13 662 Kč LM Chi tiết
Rating:
5,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 12 490 Kč
Vantaris Beach
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 20.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 12 490 Kč FM Chi tiết
 6.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 190 Kč FM Chi tiết
 13.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 190 Kč FM Chi tiết
Rating:
5,4 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 12 990 Kč
Vantaris Palace
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 18.8.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 12 990 Kč-44 % LM Chi tiết
 25.8.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 290 Kč-39 % LM Chi tiết
 3.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 590 Kč-34 % LM Chi tiết
Rating:
4,8 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 13 390 Kč
Kavros Garden
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 13 390 Kč-14 % LM Chi tiết
 14.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 13 390 Kč-14 % LM Chi tiết
 21.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 13 390 Kč-14 % LM Chi tiết
Rating:
5,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 14 190 Kč
Hydramis Palace
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 18.8.2018 5 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 190 Kč-44 % LM Chi tiết
 18.8.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 690 Kč-44 % LM Chi tiết
 25.8.2018 5 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 790 Kč-39 % LM Chi tiết
Rating:
5,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 14 990 Kč
Eliros Mare
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 13.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 990 Kč LM Chi tiết
 20.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 990 Kč LM Chi tiết
 14.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 16 140 Kč-7 % Chi tiết
Rating:
4,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 14 990 Kč
Mari Beach
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 18.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 990 Kč LM Chi tiết
 18.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 990 Kč LM Chi tiết
 19.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 14 990 Kč LM Chi tiết
Rating:
3,2 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 19 490 Kč
Yassou Kriti
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 26.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 19 490 Kč-19 % LM Chi tiết
Rating:
5,2 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 20 990 Kč
Mythos Palace
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 13.10.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 990 Kč LM Chi tiết
 20.10.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 990 Kč LM Chi tiết
 14.10.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 23 020 Kč Chi tiết

more offers >