Chi tiết điểm đến

Kavros Řecko - transparent

Chúng tôi mời chào 12 accommodation capacities với giá 8 338 Kč - 107 980 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
4,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 8 338 Kč
Kavros Beach
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.5.2018 9 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngKatovice 8 338 Kč LM Chi tiết
 13.6.2018 9 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngKatovice 8 835 Kč LM Chi tiết
 20.6.2018 9 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngKatovice 10 473 Kč LM Chi tiết
Rating:
5,2 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 9 790 Kč
Vantaris Garden & Corner
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 2.6.2018 5 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 9 790 Kč-40 % LM Chi tiết
 2.6.2018 5 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 9 790 Kč-40 % LM Chi tiết
 6.6.2018 4 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 9 790 Kč-35 % LM Chi tiết
Rating:
5,2 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 11 590 Kč
Vantaris Beach
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 2.6.2018 5 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 11 590 Kč-40 % LM Chi tiết
 20.6.2018 4 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 12 890 Kč-27 % LM Chi tiết
 21.10.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 13 493 Kč-14 % Chi tiết
Rating:
4,8 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 11 690 Kč
Kavros Garden
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 5.6.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 11 690 Kč-28 % LM Chi tiết
 12.6.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 11 990 Kč-28 % LM Chi tiết
 12.6.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 11 990 Kč-28 % LM Chi tiết
Rating:
4,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 11 990 Kč
Mari Beach
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 2.6.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 11 990 Kč LM Chi tiết
 2.6.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 11 990 Kč LM Chi tiết
 2.6.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 12 660 Kč LM Chi tiết
Rating:
3,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 11 990 Kč
Yassou Kriti
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 3.6.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 11 990 Kč-39 % Chi tiết
 30.9.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 13 649 Kč Chi tiết
 7.10.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 13 649 Kč Chi tiết
Rating:
5,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 12 290 Kč
Vantaris Palace
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 2.6.2018 5 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 12 290 Kč-40 % LM Chi tiết
 21.10.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 13 691 Kč-14 % Chi tiết
 2.6.2018 5 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 14 690 Kč-40 % LM Chi tiết
Rating:
5,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 13 880 Kč
Eliros Mare
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.10.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 13 880 Kč-20 % Chi tiết
 21.10.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 13 880 Kč-20 % Chi tiết
 13.10.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 13 890 Kč FM Chi tiết
Rating:
5,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 17 990 Kč
Hydramis Palace
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.10.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 17 990 Kč Chi tiết
 21.10.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 17 990 Kč Chi tiết
 7.10.2018 8 ngày All inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 19 290 Kč Chi tiết
Rating:
5,6 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 19 190 Kč
Anemos Luxury Grand Resort
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 6.10.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 19 190 Kč FM Chi tiết
 13.10.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 19 190 Kč FM Chi tiết
 20.10.2018 8 ngày Polopenze đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 19 190 Kč FM Chi tiết

more offers >