Chi tiết điểm đến

Greece Greece - transparent

Chúng tôi mời chào 7 accommodation capacities với giá 16 590 Kč - 34 810 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 16 590 Kč
Albatros
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.9.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 16 590 Kč-14 % FM Chi tiết
 23.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng không 16 690 Kč Chi tiết
 30.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng không 16 690 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 17 290 Kč
Nissiotiko Hotel
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 3.10.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 17 290 Kč Chi tiết
 6.10.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 17 290 Kč Chi tiết
 10.10.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 17 290 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 18 450 Kč
Damias Village
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.9.2018 12 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 18 450 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 19 520 Kč
Pandrossos
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.9.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 19 520 Kč Chi tiết
 21.9.2018 12 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 450 Kč Chi tiết
Rating:
5,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 21 990 Kč
Narges
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.8.2018 11 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 990 Kč LM Chi tiết
starstarstar
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 22 390 Kč
Eri
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.9.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 390 Kč-2 % Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 25 580 Kč
Contaratos
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.9.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 580 Kč-13 % Chi tiết
 21.9.2018 12 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 31 510 Kč-11 % Chi tiết

more offers >