Chi tiết điểm đến

Potos Greece - transparent

Chúng tôi mời chào 7 accommodation capacities với giá 8 900 Kč - 37 890 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 8 900 Kč
Janis
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 17.8.2018 12 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 900 Kč-44 % LM Chi tiết
 18.9.2018 11 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 990 Kč-15 % LM Chi tiết
 17.8.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 11 320 Kč-38 % LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 9 990 Kč
Apartmánový dům Marialena
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 17.8.2018 12 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 9 990 Kč-36 % LM Chi tiết
 17.8.2018 12 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Brno-Tuřany Airport 9 990 Kč-36 % LM Chi tiết
 18.9.2018 11 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Brno-Tuřany Airport 9 990 Kč-21 % LM Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 12 990 Kč
Potos Hotel
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 17.8.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Brno-Tuřany Airport 12 990 Kč LM Chi tiết
 17.8.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 12 990 Kč LM Chi tiết
 18.9.2018 11 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 15 190 Kč-10 % LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 13 352 Kč
Aparthotel Sirines
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 18.9.2018 11 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Brno-Tuřany Airport 13 352 Kč-20 % LM Chi tiết
 18.9.2018 11 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 13 390 Kč-4 % LM Chi tiết
 18.9.2018 11 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Brno-Tuřany Airport 13 390 Kč-4 % LM Chi tiết
Alexandra Beach Thassos Spa Resort
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 10.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 18 690 Kč-25 % LM Chi tiết
 17.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 18 690 Kč-25 % LM Chi tiết
 18.9.2018 11 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Brno-Tuřany Airport 31 586 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 26 690 Kč
Icon Suites
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 18.9.2018 11 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Brno-Tuřany Airport 26 690 Kč-5 % LM Chi tiết
 18.9.2018 11 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 690 Kč-5 % LM Chi tiết
 28.8.2018 11 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 36 590 Kč LM Chi tiết
Rating:
5,8 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 30 690 Kč
Atrium
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 12 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 30 690 Kč LM Chi tiết

more offers >