Chi tiết điểm đến

Greece Greece - transparent

Chúng tôi mời chào 8 accommodation capacities với giá 8 120 Kč - 50 914 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 8 120 Kč
Sea and Sun
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 25.8.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 8 120 Kč LM Chi tiết
 1.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 8 606 Kč LM Chi tiết
 15.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 8 896 Kč LM Chi tiết
Rating:
3,5 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 10 190 Kč
Siagas Beach
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 17.8.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 190 Kč-37 % LM Chi tiết
 17.8.2018 8 ngày Ăn ngủ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 11 180 Kč-36 % LM Chi tiết
 24.8.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 11 390 Kč-28 % LM Chi tiết
Rating:
5,5 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 12 072 Kč
Pappas
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 15.9.2018 9 ngày BOARDING Light all inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 12 072 Kč LM Chi tiết
 22.9.2018 9 ngày BOARDING Light all inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 12 674 Kč LM Chi tiết
 18.8.2018 9 ngày BOARDING Light all inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 12 691 Kč LM Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 13 475 Kč
Poseidon Resort
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 15.9.2018 9 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 13 475 Kč LM Chi tiết
 22.9.2018 9 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 14 505 Kč LM Chi tiết
 18.8.2018 9 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 15 133 Kč LM Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 13 590 Kč
Kinetta Beach Resort & Spa
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 13 590 Kč-46 % LM Chi tiết
 28.9.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 16 990 Kč-15 % LM Chi tiết
 23.9.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 17 790 Kč-14 % LM Chi tiết
Rating:
4,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 15 131 Kč
Club Hotel Casino
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.9.2018 9 ngày BOARDING Light all inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 15 131 Kč LM Chi tiết
 15.9.2018 9 ngày BOARDING Light all inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 15 303 Kč LM Chi tiết
 22.9.2018 9 ngày BOARDING Light all inclusive đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 15 429 Kč LM Chi tiết
Rating:
4,4 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 18 281 Kč
King Saron
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 12.9.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 18 281 Kč Chi tiết
 22.8.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 18 713 Kč LM Chi tiết
 5.9.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 18 753 Kč Chi tiết
Skvosty Attiky a Peloponésu + pobyt u moře (Kinetta beach)
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.9.2018 8 ngày - đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 30 290 Kč-23 % Chi tiết

more offers >