Chi tiết điểm đến

Posidi Greece - transparent

Chúng tôi mời chào 3 accommodation capacities với giá 13 083 Kč - 26 211 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
3,9 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 13 083 Kč
Dolphin Beach
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 26.9.2018 9 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 13 083 Kč LM Chi tiết
 12.9.2018 9 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 13 088 Kč LM Chi tiết
 15.9.2018 9 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 14 236 Kč LM Chi tiết
Rating:
3,9 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 13 728 Kč
Possidi Paradise
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 26.9.2018 9 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 13 728 Kč LM Chi tiết
 29.9.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 13 759 Kč LM Chi tiết
 12.9.2018 9 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 14 930 Kč LM Chi tiết
Rating:
4,9 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 17 490 Kč
Possidi Holidays Resort Suites
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 23.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 17 490 Kč-26 % LM Chi tiết
 16.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 18 690 Kč-24 % LM Chi tiết
 9.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 290 Kč-23 % LM Chi tiết

more offers >