Chi tiết điểm đến

Nei Pori Greece - transparent

Chúng tôi mời chào 11 accommodation capacities với giá 1 299 Kč - 74 600 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 299 Kč
Stelios
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 9.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 299 Kč-89 % LM Chi tiết
 23.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 312 Kč-88 % LM Chi tiết
 16.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 499 Kč-88 % LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 642 Kč
Maria
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 642 Kč-84 % LM Chi tiết
 23.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 642 Kč-84 % LM Chi tiết
 2.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 2 072 Kč-84 % LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 3 990 Kč
Fany
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 18.9.2018 19 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 3 990 Kč LM Chi tiết
 8.9.2018 13 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 4 790 Kč LM Chi tiết
 7.9.2018 11 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Brno-Tuřany Airport 10 499 Kč LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 4 990 Kč
Kipos II
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.9.2018 15 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 4 990 Kč Chi tiết
 7.9.2018 12 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 5 490 Kč LM Chi tiết
 29.8.2018 12 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 5 990 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 990 Kč
Rosa
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 17.8.2018 11 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Brno-Tuřany Airport 7 990 Kč-24 % LM Chi tiết
 27.8.2018 12 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Brno-Tuřany Airport 10 990 Kč-12 % LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 10 490 Kč
Efi studia
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 20.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 490 Kč-15 % LM Chi tiết
 10.9.2018 11 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 11 990 Kč-13 % LM Chi tiết
 20.9.2018 8 ngày Ăn tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 12 990 Kč-16 % LM Chi tiết
Rating:
5,8 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 13 990 Kč
Olympion Melathron
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 13 990 Kč LM Chi tiết
 31.8.2018 11 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Đi xe buýtĐi xe buýt 14 990 Kč Chi tiết
 8.9.2018 13 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Đi xe buýtĐi xe buýt 15 790 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 15 250 Kč
Golden Sun
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 26.8.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 15 250 Kč-3 % LM Chi tiết
 2.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 15 290 Kč Chi tiết
 9.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 15 290 Kč-12 % LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 16 460 Kč
Olympic Beach
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 16 460 Kč Chi tiết
 23.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 16 460 Kč Chi tiết
 16.9.2018 15 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 23 470 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 16 460 Kč
Afrodita
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 16 460 Kč Chi tiết
 23.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 16 460 Kč Chi tiết
 9.9.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 17 960 Kč Chi tiết

more offers >