Chi tiết điểm đến

DESTINATION Parga town Greece - transparent

Chúng tôi mời chào 9 accommodation capacities với giá 4 081 Kč - 16 490 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 4 081 Kč
Vila Dimas
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 28.9.2018 10 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 4 081 Kč FM Chi tiết
 21.9.2018 10 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 5 560 Kč FM Chi tiết
 7.9.2018 10 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 5 995 Kč FM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 4 168 Kč
Villa Ilios
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 28.9.2018 10 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 4 168 Kč FM Chi tiết
 21.9.2018 10 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 4 342 Kč FM Chi tiết
 7.9.2018 10 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 6 778 Kč FM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 4 168 Kč
Garden House
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 28.9.2018 10 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 4 168 Kč FM Chi tiết
 21.9.2018 10 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 5 386 Kč FM Chi tiết
 14.9.2018 10 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 5 647 Kč FM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 517 Kč
Zacharias
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 30.8.2018 13 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 6 517 Kč FM Chi tiết
 19.8.2018 14 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 8 083 Kč FM Chi tiết
 9.8.2018 13 ngày Không bao gồm ăn Đi xe buýtĐi xe buýt 8 290 Kč LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 872 Kč
Silvia
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 28.9.2018 12 ngày Không bao gồm ăn Kết hợpKết hợp 6 872 Kč-14 % FM Chi tiết
 30.7.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 990 Kč-40 % LM Chi tiết
 10.8.2018 12 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 490 Kč-50 % LM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 872 Kč
Pavlos
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 28.9.2018 12 ngày Không bao gồm ăn Kết hợpKết hợp 6 872 Kč-14 % FM Chi tiết
 21.8.2018 11 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 490 Kč-49 % LM Chi tiết
 17.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 520 Kč-18 % FM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 9 990 Kč
Tousis
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 24.7.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 9 990 Kč-39 % LM Chi tiết
 18.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 490 Kč-22 % Chi tiết
 11.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 10 590 Kč-25 % Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 10 990 Kč
Vila Dimitris
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 25.9.2018 12 ngày Không bao gồm ăn Kết hợpKết hợp 10 990 Kč Chi tiết
 3.8.2018 12 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 12 990 Kč LM Chi tiết
 24.8.2018 12 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 15 990 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 12 290 Kč
Elena
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 18.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 12 290 Kč-10 % Chi tiết
 21.8.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 12 990 Kč-18 % LM Chi tiết
 11.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 12 990 Kč-10 % Chi tiết

more offers >