Giới thiệu điểm đến

Slovakia Slovakia - transparent

Chúng tôi mời chào 939 accommodation capacities với giá 1 000 Kč - 58 740 Kč.

Destination:

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 000 Kč
Penzion Josef
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 3 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
 14.9.2018 3 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
 21.9.2018 3 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 000 Kč
Penzion Úsměv
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 5.10.2018 3 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
 12.10.2018 3 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
 19.10.2018 3 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 000 Kč
Vierka
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 3 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
 14.9.2018 3 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
 21.9.2018 3 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 000 Kč
Fatra
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 24.8.2018 3 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
 31.8.2018 3 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
 7.9.2018 3 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 000 Kč Chi tiết
Rekreační zařízení Margita Ilona
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.8.2018 5 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 002 Kč Chi tiết
 17.8.2018 5 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 002 Kč Chi tiết
 18.8.2018 5 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 002 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 005 Kč
Park Hotel Čingov
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 3.1.2019 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 005 Kč Chi tiết
 10.1.2019 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 005 Kč Chi tiết
 17.1.2019 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 005 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 009 Kč
Chata Královce-Krnišov
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 009 Kč Chi tiết
 8.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 009 Kč Chi tiết
 15.9.2018 8 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 009 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 020 Kč
Apartmány Viola
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 3.1.2019 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 020 Kč Chi tiết
 10.1.2019 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 020 Kč Chi tiết
 17.1.2019 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 020 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 020 Kč
Apartmány Podhájska
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 3.1.2019 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 020 Kč Chi tiết
 10.1.2019 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 020 Kč Chi tiết
 17.1.2019 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 020 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 1 020 Kč
Family
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 4.10.2018 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 020 Kč Chi tiết
 11.10.2018 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 020 Kč Chi tiết
 18.10.2018 4 ngày Không bao gồm ăn Tự túcTự túc 1 020 Kč Chi tiết

more offers >