Chi tiết điểm đến

Slovakia Slovakia - transparent

Chúng tôi mời chào 15 accommodation capacities với giá 3 120 Kč - 12 690 Kč.

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 3 120 Kč
Parkhotel na Baračke
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 28.9.2018 3 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 3 120 Kč Chi tiết
 5.10.2018 3 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 3 120 Kč Chi tiết
 12.10.2018 3 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 3 120 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 5 250 Kč
Parkhotel na Baračke
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 4.11.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 5 250 Kč Chi tiết
 5.11.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 5 250 Kč Chi tiết
 11.11.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 5 250 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 5 730 Kč
Slovakia
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.10.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 5 730 Kč Chi tiết
 22.10.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 5 730 Kč Chi tiết
 23.10.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 5 730 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 350 Kč
Hotel Pax
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.10.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 6 350 Kč Chi tiết
 22.10.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 6 350 Kč Chi tiết
 23.10.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 6 350 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 530 Kč
Hotel Krym
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.10.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 6 530 Kč Chi tiết
 22.10.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 6 530 Kč Chi tiết
 23.10.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 6 530 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 560 Kč
Parkhotel na Baračke
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 4.11.2018 6 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 6 560 Kč Chi tiết
 11.11.2018 6 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 6 560 Kč Chi tiết
 18.11.2018 6 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 6 560 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 990 Kč
Parkhotel na Baračke
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 4.11.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 6 990 Kč Chi tiết
 5.11.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 6 990 Kč Chi tiết
 11.11.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 6 990 Kč Chi tiết
Trenčianské Teplice - Hotel Flóra, Antistresový pobyt
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.10.2018 6 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 7 200 Kč Chi tiết
 16.10.2018 6 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 7 200 Kč Chi tiết
 21.10.2018 6 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 7 200 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 770 Kč
Parkhotel na Baračke
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 23.9.2018 6 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 7 770 Kč Chi tiết
Trenčianské Teplice - Hotel Flóra, Bolavá záda
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 23.9.2018 6 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 7 990 Kč Chi tiết
 25.9.2018 6 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 7 990 Kč Chi tiết
 30.9.2018 6 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối Tự túcTự túc 7 990 Kč Chi tiết

more offers >