Giới thiệu điểm đến

Mỹ Mỹ - transparent

Chúng tôi mời chào 211 accommodation capacities với giá 17 390 Kč - 271 206 Kč.

Destination:

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 17 390 Kč
New York Rangers, NHL
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.2.2019 4 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 17 390 Kč Chi tiết
 16.11.2018 4 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 18 490 Kč Chi tiết
 23.11.2018 4 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 18 490 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 20 290 Kč
Shalimar Motel***,  Miami
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 12.10.2018 6 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 290 Kč Chi tiết
 19.10.2018 6 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 390 Kč Chi tiết
 9.11.2018 6 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 20 390 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 21 900 Kč
Eurovíkend New York
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 20.7.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 900 Kč Chi tiết
 27.7.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 900 Kč Chi tiết
 3.8.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 900 Kč Chi tiết
Fairfield Inn by Marriott New York Long Island City
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 26.7.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 900 Kč Chi tiết
 2.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 900 Kč Chi tiết
 9.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 900 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 22 700 Kč
New York Islanders, NHL
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 5.10.2018 4 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 700 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 22 900 Kč
Wyndham Garden Long Island City
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 26.7.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 900 Kč Chi tiết
 2.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 900 Kč Chi tiết
 9.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 900 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 23 100 Kč
New Jersey Devils, NHL
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 10.10.2018 6 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 23 100 Kč Chi tiết
Fairfield Inn & Suites Marriott Brooklyn, New York
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 22.11.2018 5 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 690 Kč Chi tiết
 29.11.2018 5 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 890 Kč Chi tiết
 6.12.2018 5 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 27 290 Kč Chi tiết
Holiday Inn New York City - Wall Street
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 26.7.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 700 Kč Chi tiết
 2.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 700 Kč Chi tiết
 9.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 700 Kč Chi tiết
Hotel NEW CASABLANCA ON THE OCEAN***, Miami Beach
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 190 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 190 Kč Chi tiết
 28.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 190 Kč Chi tiết

more offers >