Chi tiết điểm đến

Florida Spojené státy americké - transparent

Chúng tôi mời chào 20 accommodation capacities với giá 23 490 Kč - 71 990 Kč.

Výsledky hledání
Hotel NEW CASABLANCA ON THE OCEAN***, Miami Beach
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 14.9.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 23 490 Kč Chi tiết
 1.6.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 24 990 Kč Chi tiết
 8.6.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 24 990 Kč Chi tiết
Rating:
4,4 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 28 990 Kč
Gulfcoast Inn Naples
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.6.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 28 990 Kč Chi tiết
 8.6.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 28 990 Kč Chi tiết
 15.6.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 28 990 Kč Chi tiết
Rating:
3,4 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 29 990 Kč
Days Inn Thunderbird
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.6.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 29 990 Kč Chi tiết
 8.6.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 29 990 Kč Chi tiết
 15.6.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 29 990 Kč Chi tiết
Rating:
4,4 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 33 990 Kč
Ocean Five
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 33 990 Kč Chi tiết
 14.9.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 33 990 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 33 990 Kč Chi tiết
Rating:
5,4 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 33 990 Kč
Kent
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.6.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 33 990 Kč Chi tiết
 8.6.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 33 990 Kč Chi tiết
 15.6.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 33 990 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 34 990 Kč
The Outrridger Beach
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 34 990 Kč Chi tiết
 14.9.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 34 990 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 34 990 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 35 990 Kč
Miami Beach - Florida
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 5.2.2019 10 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 35 990 Kč-25 % LM Chi tiết
 5.3.2019 10 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 35 990 Kč-25 % LM Chi tiết
Rating:
4,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 39 990 Kč
South Beach Hotel
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 39 990 Kč Chi tiết
 14.9.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 39 990 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 39 990 Kč Chi tiết
Rating:
3,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 40 580 Kč
Casablanca on The Ocean
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 28.5.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 40 580 Kč Chi tiết
 28.5.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngVídeň 40 580 Kč Chi tiết
 29.5.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngVídeň 40 580 Kč Chi tiết
Rating:
4,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 41 742 Kč
Newport Beachside
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 5.8.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngVídeň 41 742 Kč LM Chi tiết
 5.8.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 41 742 Kč LM Chi tiết
 6.8.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 41 742 Kč LM Chi tiết

more offers >