Chi tiết điểm đến

Florida Mỹ - transparent

Chúng tôi mời chào 17 accommodation capacities với giá 26 190 Kč - 71 990 Kč.

Výsledky hledání
Hotel NEW CASABLANCA ON THE OCEAN***, Miami Beach
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 190 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 190 Kč Chi tiết
 28.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 190 Kč Chi tiết
Rating:
4,6 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 28 990 Kč
Gulfcoast Inn Naples
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 28 990 Kč Chi tiết
 14.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 28 990 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 28 990 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 29 990 Kč
Miami Beach - Florida
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 5.2.2019 10 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 29 990 Kč-38 % LM Chi tiết
 5.3.2019 10 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 29 990 Kč-38 % LM Chi tiết
Rating:
3,5 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 29 990 Kč
Days Inn Thunderbird
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 29 990 Kč Chi tiết
 14.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 29 990 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 29 990 Kč Chi tiết
Rating:
4,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 33 990 Kč
Ocean Five
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 33 990 Kč Chi tiết
 14.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 33 990 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 33 990 Kč Chi tiết
Rating:
5,4 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 33 990 Kč
Kent
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 33 990 Kč Chi tiết
 14.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 33 990 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 33 990 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 34 990 Kč
The Outrridger Beach
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 34 990 Kč Chi tiết
 14.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 34 990 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 34 990 Kč Chi tiết
Rating:
4,6 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 42 990 Kč
La Playa Beach Resort
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 42 990 Kč Chi tiết
 14.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 42 990 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 42 990 Kč Chi tiết
The Naples Beach Hotel & Golf Club
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 42 990 Kč Chi tiết
 14.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 42 990 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 42 990 Kč Chi tiết
Rating:
5,5 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 43 990 Kč
Sandpearl Resort
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 7.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 43 990 Kč Chi tiết
 14.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 43 990 Kč Chi tiết
 21.9.2018 9 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 43 990 Kč Chi tiết

more offers >