Chi tiết điểm đến

Mỹ Mỹ - transparent

Chúng tôi mời chào 44 accommodation capacities với giá 21 900 Kč - 86 990 Kč.

Destination:

Výsledky hledání
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 21 900 Kč
Eurovíkend New York
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 17.8.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 900 Kč Chi tiết
 24.8.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 900 Kč Chi tiết
 31.8.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 900 Kč Chi tiết
Fairfield Inn by Marriott New York Long Island City
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 900 Kč Chi tiết
 23.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 900 Kč Chi tiết
 30.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 21 900 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 22 900 Kč
Wyndham Garden Long Island City
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 900 Kč Chi tiết
 23.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 900 Kč Chi tiết
 30.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 22 900 Kč Chi tiết
Holiday Inn New York City - Wall Street
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 700 Kč Chi tiết
 23.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 700 Kč Chi tiết
 30.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 25 700 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 26 800 Kč
New York
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 800 Kč Chi tiết
 23.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 800 Kč Chi tiết
 30.8.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 26 800 Kč Chi tiết
To nejlepší z New Yorku + oslavy čínského nového roku
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.2.2019 7 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 28 990 Kč-12 % Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 28 990 Kč
NEW YORK od A do Z
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 11.4.2019 6 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 28 990 Kč-28 % FM Chi tiết
 10.10.2019 6 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 28 990 Kč-28 % FM Chi tiết
 28.11.2019 6 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 28 990 Kč-28 % FM Chi tiết
To nejlepší z New Yorku + předvánoční nákupy
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 5.12.2018 6 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 28 990 Kč-15 % Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 28 990 Kč
Předvánoční New York
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 28.11.2019 6 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 28 990 Kč-28 % FM Chi tiết
Rating:
4,5 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 29 990 Kč
Edison hotel
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 2.11.2018 5 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 29 990 Kč Chi tiết
 9.11.2018 5 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 29 990 Kč Chi tiết
 16.11.2018 5 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 29 990 Kč Chi tiết

more offers >