Vé Máy bay Việt nam

Hotline :       774 399 999   Email : eurovina@seznam.cz

*** Hãy gọi 774 399 999 để có vé rẻ nhất ! Thanh Hà - Eurovina 

Giá vé về Việt nam 

 

1. VIETNAM AIRLINES ; từ 16 500 Kč , hành lý 30kg hoặc 40kg

2. Đường Nga - AEROFLOT : từ 16 500 Kč, hành lý lúc về 46kg

4. Đường Thổ - Turkish Airlines ( về Sài gòn ): từ 1 5800 Kč, hành lý 30kg

5. Đường Pháp -Airfrance : tu 19 800 Kč, hành lý 46kg

6. Đường Cathay -Cathay pacific ; tu 17500kc, hành lý 40kg

 

Lịch trình bay của các hãng Hàng không về Việt nam 

Lety Praha – Hanoj 

Ngày bay Điểm cất cánh Giờ cất cánh Điểm hạ cánh Giờ hạ cánh Chuyến bay Thời gian bay
Mimo Ne Praha 7:20 Frankfurt 8:35 OK 534 1:15
Mimo Po,Čt,So Frankfurt 13:55 Hanoj 06:20+1 VN 126 10:25
Mimo Ne Praha 7:20 Frankfurt 8:35 OK 534 1:15
Po Frankfurt 14:25 Hanoj 06:50+1 VN 126 10:25
Po – Ne Praha 7:10 Paříž 9:00 OK 758 1:50
Po – Ne Paříž 13:10 Hanoj 06:10+1 VN 106 11:00

 

Ngày bay Điểm cất cánh Giờ cất cánh Điểm hạ cánh Giờ hạ cánh Chuyến bay Thời gian bay
Trừ chủ nhật Praha 7:20 Frankfurt 8:35 OK 534 1:15
Trừ thứ 2,5,7 Frankfurt 13:55 Hanoj 06:20+1 VN 126 10:25
Trừ chủ nhật Praha 7:20 Frankfurt 8:35 OK 534 1:15
Thứ 2 Frankfurt 14:25 Hanoj 06:50+1 VN 126 10:25
Hàng ngày Praha 7:10 Paříž 9:00 OK 758 1:50
Hàng ngày Paříž 13:10 Hanoj 06:10+1 VN 106 11:00

 +1 znamená přílet následující den

Hanoj- Praha

Ngày bay
Điểm cất cánh Giờ cất cánh
Điểm hạ  cánh  Giờ hạ cánh Chuyến bay Thời gian bay
Po,Út,Ne Hanoj 23:25 Frankfurt 06:00+1 VN 127 12:35
Mimo Ne Frankfurt 09:25+1 Praha 10:35+1 OK 535 1:10
Po – Ne Hanoj 23:45 Paříž 06:50+1 VN 107 13:05
Po – Ne Paříž 09:50+1 Praha 11:35+1 OK 759 1:45

 

  

Praha -Hanoj

Ngày bay Điểm cất cánh Giờ cất cánh Điểm hạ  cánh  Čas příletu Číslo letu Délka letu
Mimo Út, Čt, Ne Praha 19:15 Soul 13:15+1 KE 936 10:00
Po – Ne Soul 19:25+1 Hanoj 22:20+1 KE 679 4:55
Korean Air Hanoj- Praha          
Letové dny Místo odletu Čas odletu Místo příletu Čas příletu Číslo letu Délka letu
Po – Ne Hanoj 23:35 Soul 05:30+1 KE 680 3:55
Mimo Út, Čt, Ne Soul 14:10+1 Praha 17:30+1 KE 935 11:20
+1 znamená přílet následující den
             

Praha -Hanoj

Ngày bay Điểm cất cánh Čas odletu Místo příletu Čas příletu Číslo letu Délka letu
Po – Ne Praha 10:05 Paříž 11:50 AF 1383 1:45
Mimo Pá Paříž 13:10 Hanoj 06:10+1 AF 0176 11:00
             
Ngày bay Điểm cất cánh Čas odletu Místo příletu Čas příletu Číslo letu Délka letu
Po – Ne Vídeň 10:05 Paříž 12:10 AF 1139 2:05
             

Hanoj – Praha

Letové dny Místo odletu Čas odletu Místo příletu Čas příletu Číslo letu Délka letu
Mimo Po Hanoj 23:45 Paříž 06:50+1 AF 0177 13:05
Po – Ne Paříž 10:10+1 Praha 11:50+1 AF 2482 1:40
Možný přípoj pro přílety do Vídně
Letové dny Místo odletu Čas odletu Místo příletu Čas příletu Číslo letu Délka letu
Po – Ne Paříž 10:00+1 Vídeň 12:05+1 AF 1738 2:00
           
Praha -Moskva -Hanoj
Letové dny Místo odletu Čas odletu Místo příletu Čas příletu Číslo letu Délka letu
Po – Ne Praha 13:35 Moskva 19:15 SU 150 2:40
Po, Út, Čt, So Moskva 20:50 Hanoj 08:55+1 SU 541 9:05
Praha -Vídenˇ -Moskva -Hanoj        
Letové dny Místo odletu Čas odletu Místo příletu Čas příletu Číslo letu Délka letu
Po – Ne Vídeň 11:50 Moskva 17:25 SU 262 2:35
Hanoj-Moskva-Praha          
Letové dny Místo odletu Čas odletu Místo příletu Čas příletu Číslo letu Délka letu
Út, St, Pá, Ne Hanoj 10:25 Moskva 18:10 SU 542 10:45
Mimo So Moskva 19:45 Praha 19:45 SU 143 3:00
Hanoj-Moskva-Víden-Praha          
Letové dny Místo odletu Čas odletu Místo příletu Čas příletu Číslo letu Délka letu
Mimo So Moskva 22:25 Vídeň 22:25 SU 263 3:00