TOUR THĂM QUAN VÀ NGHỈ BIỂN THỔ NHĨ KỲ
Hotel The Manhattan at Times Square, Manhattan
5 ngày
17.1. - 21.1.2019
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Hotel Best Western Bowery Hanbee Manhattan
5 ngày
10.1. - 14.1.2019
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Shalimar Motel***,  Miami
6 ngày
19.10. - 24.10.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Fairfield Inn & Suites Marriott Brooklyn, New York
5 ngày
10.1. - 14.1.2019
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Hotel NEW CASABLANCA ON THE OCEAN***, Miami Beach
9 ngày
3.5. - 11.5.2019
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Hotel Avalon
9 ngày
19.10. - 27.10.2018
đường hàng không
Ăn sáng
Gulfcoast Inn Naples
9 ngày
28.9. - 6.10.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Edison hotel
5 ngày
2.11. - 6.11.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Days Inn Thunderbird
9 ngày
28.9. - 6.10.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
hotel Yotel New York at Time Square
5 ngày
24.9. - 28.9.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Holiday Inn Manhattan 6th Avenue
5 ngày
24.9. - 28.9.2018
đường hàng không
Ăn sáng
The Milford New York Times Square
5 ngày
24.9. - 28.9.2018
đường hàng không
Ăn sáng
The New Yorker Hotel
5 ngày
28.9. - 2.10.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Soho Grand hotel
5 ngày
24.9. - 28.9.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Kent
9 ngày
28.9. - 6.10.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Ocean Five
9 ngày
28.9. - 6.10.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Page 1 from 3, displayed 16 offers from 43 in total, from 1. to 16. offers.