TOUR THĂM QUAN VÀ NGHỈ BIỂN THỔ NHĨ KỲ
Shalimar Motel***,  Miami
6 ngày
12.10. - 17.10.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Fairfield Inn & Suites Marriott Brooklyn, New York
5 ngày
22.11. - 26.11.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Hotel NEW CASABLANCA ON THE OCEAN***, Miami Beach
9 ngày
7.9. - 15.9.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Hotel Best Western Bowery Hanbee Manhattan
5 ngày
8.11. - 12.11.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Hotel The Manhattan at Times Square, Manhattan
5 ngày
22.11. - 26.11.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Gulfcoast Inn Naples
9 ngày
7.9. - 15.9.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Hotel Avalon
9 ngày
7.9. - 15.9.2018
đường hàng không
Ăn sáng
Edison hotel
5 ngày
2.11. - 6.11.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Days Inn Thunderbird
9 ngày
7.9. - 15.9.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
hotel Yotel New York at Time Square
5 ngày
21.7. - 25.7.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Holiday Inn Manhattan 6th Avenue
5 ngày
21.7. - 25.7.2018
đường hàng không
Ăn sáng
The Milford New York Times Square
5 ngày
21.7. - 25.7.2018
đường hàng không
Ăn sáng
The New Yorker Hotel
5 ngày
31.8. - 4.9.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Soho Grand hotel
5 ngày
21.7. - 25.7.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Kent
9 ngày
7.9. - 15.9.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Ocean Five
9 ngày
7.9. - 15.9.2018
đường hàng không
Không bao gồm ăn
Page 1 from 3, displayed 16 offers from 48 in total, from 1. to 16. offers.