Giới thiệu điểm đến

Turkey Turkey - transparent

Chúng tôi mời chào 710 accommodation capacities với giá 6 290 Kč - 438 580 Kč.

Destination:

Výsledky hledání
Rating:
3,9 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 290 Kč
Caligo
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.6.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 6 290 Kč-63 % LM Chi tiết
 21.6.2018 4 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 190 Kč-50 % LM Chi tiết
 21.6.2018 5 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 490 Kč-50 % LM Chi tiết
Rating:
4,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 980 Kč
Ideal Beach
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.6.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ostrava Leos Janáček 6 980 Kč LM Chi tiết
 21.6.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Brno-Tuřany Airport 6 980 Kč LM Chi tiết
 22.6.2018 8 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 6 980 Kč LM Chi tiết
Rating:
4,7 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 6 990 Kč
Balik
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 22.6.2018 12 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Košice Airport 6 990 Kč LM Chi tiết
 22.6.2018 12 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 6 990 Kč LM Chi tiết
 22.6.2018 12 ngày Ăn nghỉ trọn gói -- 6 990 Kč LM Chi tiết
Rating:
4,6 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 088 Kč
Doris Aytur
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 10.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 7 088 Kč FM Chi tiết
 12.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 208 Kč FM Chi tiết
 20.6.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 7 462 Kč LM Chi tiết
Rating:
5,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 090 Kč
Kafkas hotel Istanbul
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 3.8.2018 3 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 090 Kč FM Chi tiết
 10.8.2018 3 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 090 Kč FM Chi tiết
 17.8.2018 3 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 090 Kč FM Chi tiết
Rating:
4,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 125 Kč
Nergos Villa Gizem
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 29.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Bratislava M. R. Štefánik Airport 7 125 Kč FM Chi tiết
 26.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 7 319 Kč FM Chi tiết
 29.9.2018 8 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Katowice International Airport 7 319 Kč FM Chi tiết
Rating:
5,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 290 Kč
Klas
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 5.10.2018 3 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 290 Kč FM Chi tiết
 12.10.2018 3 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 290 Kč FM Chi tiết
 19.10.2018 3 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 290 Kč FM Chi tiết
Rating:
5,5 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 490 Kč
Kleopatra Celine
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.6.2018 4 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 490 Kč-50 % LM Chi tiết
 21.6.2018 5 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 990 Kč-50 % LM Chi tiết
 21.6.2018 7 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 990 Kč-50 % LM Chi tiết
Rating:
3,9 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 490 Kč
Melissa
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.6.2018 4 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 490 Kč-50 % LM Chi tiết
 21.6.2018 5 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 990 Kč-50 % LM Chi tiết
 21.6.2018 7 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 690 Kč-50 % LM Chi tiết
Rating:
5,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 7 790 Kč
Gardenia Hotel
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 21.6.2018 4 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 7 790 Kč-50 % LM Chi tiết
 21.6.2018 5 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 390 Kč-50 % LM Chi tiết
 21.6.2018 4 ngày Ăn nghỉ trọn gói đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 8 590 Kč-50 % LM Chi tiết

more offers >