TOUR Du lịch online
Chọn quốc gia và điểm đến
Tìm kiếm nâng cao
Výsledky hledání
Xếp kết quả tìm theo:Giá thấp nhất Giá cao nhất
Národní parky Kruger, Santa Lucie JAR a království Svazijsko
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 8.12.2018 8 ngày - Tự túcTự túc 21 990 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 35 680 Kč
Dvojité safari
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 2.11.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 35 680 Kč Chi tiết
 12.4.2019 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 36 200 Kč Chi tiết
 16.11.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 36 292 Kč Chi tiết
Lesotho a JAR - Dračí hory a Království v horách
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 16.11.2018 10 ngày - đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 38 900 Kč Chi tiết
 8.12.2018 10 ngày - đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 38 900 Kč Chi tiết
 25.1.2019 10 ngày - đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 38 900 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 40 000 Kč
To nejlepší z KwaZulu-Natal
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 18.8.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 40 000 Kč Chi tiết
 25.8.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 40 000 Kč Chi tiết
 1.9.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 40 000 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 41 021 Kč
Kapské Město
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 20.10.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 41 021 Kč Chi tiết
 13.4.2019 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 41 301 Kč Chi tiết
 8.12.2018 8 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 41 478 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 45 329 Kč
JAR - zlato Afriky
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 3.9.2018 11 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 45 329 Kč LM Chi tiết
 12.11.2018 11 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 48 188 Kč Chi tiết
 29.10.2018 11 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 48 381 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 47 810 Kč
Ve stínu Stolové hory
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 27.2.2019 11 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 47 810 Kč Chi tiết
 3.4.2019 11 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 48 140 Kč Chi tiết
 21.11.2018 11 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 48 470 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 50 000 Kč
Národní parky jižní Afriky
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 18.8.2018 17 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 50 000 Kč Chi tiết
 25.8.2018 17 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 50 000 Kč Chi tiết
 1.9.2018 17 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 50 000 Kč Chi tiết
Z Kapského města do Johannesburgu
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 6.3.2019 12 ngày Không bao gồm ăn đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 54 890 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 54 900 Kč
Jihoafrická republika na kole
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 5.11.2018 16 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng không 54 900 Kč Chi tiết
 12.11.2018 15 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng không 54 900 Kč Chi tiết
 5.11.2018 18 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng không 63 900 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 56 997 Kč
Diamant Afriky
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 8.12.2018 15 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 56 997 Kč Chi tiết
 6.4.2019 15 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 56 997 Kč Chi tiết
 23.3.2019 15 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 57 634 Kč Chi tiết
Kapské Město, vinice, Garden Route a safari
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 6.9.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 59 090 Kč Chi tiết
 13.9.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 59 090 Kč Chi tiết
 20.9.2018 12 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 59 090 Kč Chi tiết
JAR, Botswana, Zimbabwe - výprava k Viktoriiným vodopádům
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 24.8.2018 13 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 59 779 Kč LM Chi tiết
 9.3.2019 13 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 63 728 Kč Chi tiết
 23.2.2019 13 ngày Gồm một bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Lotnisko Chopina w Warszawie 63 856 Kč Chi tiết
Turistika v divoké přírodě JAR a Namibie
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 15.11.2018 14 ngày BOARDING According to the program đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 59 900 Kč Chi tiết
 5.1.2019 14 ngày BOARDING According to the program đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 59 900 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 64 766 Kč
3x nej Afriky (Komfort)
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 19.10.2018 9 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 64 766 Kč Chi tiết
 14.9.2018 9 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 67 366 Kč Chi tiết
 5.10.2018 9 ngày Ăn sáng đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 69 900 Kč Chi tiết
Ochutnávka Jihoafrické republiky
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 10.11.2018 8 ngày BOARDING According to the program đường hàng khôngđường hàng khôngAIRPORT Ruzyně International Airport 66 990 Kč Chi tiết
Page 1 from 3, displayed 16 offers from 42 in total, from 1. to 16. offers.